On Treballem ?

El nostre àmbit de treball és tota la costa mediterrània catalana, per bé que ens centrem en la costa Brava perquè ens proporciona facilitats logístiques per a la pràctica del busseig amb escafandre autònoma al llarg de tot l'any.


Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

En virtut d'un acord entre el VIMAR i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, des de 2012 venim realitzant un mostreig regular de mol·luscs opistobranquis, amb periodicitat mensual, dins el parc Natural, realitzant immersions tant a diferents indrets de les Illes Medes, com a punts seleccionats de la costa del Montgrí.

Fins a l’any 2009 s’hi havien citat un total de 46 espècies d’opistobranquis a les Illes Medes, segons la bibliografia existent (Altimira, 1981 i Ros, 1984) i les dades del BIOCAT (Ballesteros, 2007). 

Posteriorment, el Grup de Recerca d’Opistobranquis de Catalunya va iniciar una sèrie de mostrejos puntuals entre els anys 2010 i 2011, que va donar com a resultat l’ampliació del catàleg de les illes en 30 noves espècies d’opistobranquis, unes dades, però, que encara no han estat publicades en cercles científics.

Durant l'any 2012 el VIMAR continua aquesta tasca, amb el resultat de 5 noves espècies que mai havien estat citades abans a les Illes Medes. D’aquesta manera s’ha aconseguit ampliar el catàleg de mol·luscs opistobranquis trobats a les Illes Medes fins a 81 espècies, fet que, malgrat tenir les Illes Medes una superfície molt limitada, les converteix en una de les localitats més riques en biodiversitat en tot el litoral català.

El dia 7 d'agost de 2014 el Dr. Manuel Ballesteros de la Universitat de Barcelona, assessor científic del grup VIMAR, va presentar a la Sala del Consell Municipal de l'Estartit l'informe sobre el seguiment d'opistobranquis al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter durant l'any 2013. Entre altres interessants dades, es van descriure les 5 espècies d'opistobranquis que mai havien estat citades al Parc Natural i que han pogut ser certificades pels mostrejadors. Amb aquestes espècies el catàleg d'opistobranquis del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el baix Ter arriba, a dia d'avui, a les 93 espècies diferents.